INTRODUCERE

Coranul, singura calauzire adevarata pentru umanitate, a fost revelat pentru a învata oamenii cum sa faca fata tuturor situatiilor pe care le-ar putea întâmpina în aceasta lume. În plus, traditia Profetului nostru (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne arata cum sa aplicam învataturile coranice în viata noastra. Dumnezeu le-a oferit oamenilor posibilitatea de a întelege cum sa traiasca conform moralitatii expuse în Coran, mentionând exemple din viata profetilor si a altor musulmani: „Voi ati avut în el o pilda frumoasa, pentru cel ce nadajduieste în Allah si în Ziua de Apoi. Daca, însa, cineva întoarce spatele, [sa se stie ca] Allah este Deajuns pentru Sine si este Demn de Lauda“ (Capitolul Al-Mumtahana: 6) si „V-am trimis Noi voua versete limpezitoare si pilda de la cei care s-au petrecut mai înainte de voi si îndemn pentru cei care au frica [de Allah]“ (Capitolul An-Nur: 34). În aceste versete, El le reaminteste musulmanilor sinceri si devotati, care îsi doresc tot ce este mai bun în Viata de Apoi, ca oamenii prezentati în Coran le ofera un exemplu bun si o calauzire dreapta.
Dintre acesti musulmani sinceri se distinge Maria (Pacea fie asupra sa!), una dintre cele doua femei mentionate în Coran datorita caracterului lor exemplar: „Si Allah a dat-o drept pilda pentru aceia care cred pe muierea lui Faraon, care a zis: «Doamne, dureaza-mi mie o casa lânga Tine în Rai si mântuieste-ma pe mine de neamul de nelegiuiti!» Si [la fel si] pe Maria, fiica lui 'Imran, care a ramas neprihanita si am suflat în ea din Duhul Nostru. Si ea a crezut în cuvintele Domnului ei si în scripturile Sale si a fost ea dintre cei supusi cu statornicie.“ (Capitolul At-Tahrim: 11-12). Asadar, fiecare credincios este responsabil sa studieze si sa încerce sa-si însuseasca caracterul exemplar al Mariei, descris cu cea mai mare acuratete în Coran.
Prin modelul Mariei, Dumnezeu ne prezinta caracterul ideal al femeii musulmane. Acest caracter este complet diferit de caracterul obisnuit al femeilor din societatile laice din zilele noastre; acesta din urma este modelat, în general, conform standardelor sociale aflate înca în vigoare, mostenite de la stramosi. În acest orizont social se asteapta ca barbatii si femeile sa se conformeze unor trasaturi caracteriale foarte diferite, dat fiind ca idealurile, viziunea asupra lumii, modul de viata si perceperea evenimentelor de catre barbati se presupun a fi diferite de cele ale femeilor.
Totusi, conform Coranului, barbatii si femeile au aceleasi responsabilitati si acelasi caracter; Dumnezeu face referire la un caracter musulman ideal. El defineste caracterul islamic în versetele urmatoare:
„Musulmanilor si musulmanelor, dreptcredinciosilor si dreptcredincioaselor, celor supusi si celor supuse, celor iubitori de adevar si celor iubitoare de adevar, celor statornici si celor statornice, celor smeriti si celor smerite, celor ce dau milostenii si acelora [dintre femei] care dau milostenii, celor care postesc si acelora [dintre femei] care postesc, celor care îsi pazesc castitatea lor si acelora [dintre femei] care si-o pazesc, celor care-L pomenesc pe Allah mereu si acelora [dintre femei] care-L pomenesc, Allah le-a pregatit iertare si rasplata mare.“ (Capitolul Al-'Ahzab: 35).
Asa cum se demonstreaza în acest verset, caracterul fiecarei persoane - barbat sau femeie - nu este determinat în functie de valorile societatii respective sau de perpetuarea traditiilor, ci doar prin raportare la caracterul ideal musulman. Orice femeie care îmbratiseaza acest caracter îsi va forma cea mai puternica si ferma personalitate posibila. Iar prin aplicarea efectiva a acestui model în viata sa, ea va câstiga multumirea si dragostea lui Dumnezeu în loc sa depuna eforturi inutile pentru a obtine recunoasterea statutului sau a superioritatii sale ca individ în cadrul societatii.

„V-am trimis Noi vouă versete limpezitoare şi pildă de la cei care s-au petrecut mai înainte de voi şi îndemn pentru cei care au frică [de Allah]“
(Capitolul An-Nur: 34)
În această carte ne vom ocupa de caracterul femeii obişnuite, aşa cum se manifestă în societăţile laice, şi vom analiza procesul prin care a ajuns să se deformeze acest caracter. În plus, vom analiza caracterul Mariei, pe care Dumnezeu a ridicat-o deasupra tuturor femeilor, definind astfel caracterul ideal al femeii musulmane. La sfârşitul acestui studiu, vom conchide că superioritatea fiinţei umane se stabileşte numai în funcţie de credinţa, frica şi respectul faţă de Dumnezeu şi de caracterul elevat al persoanei respective, iar fiecare bărbat sau femeie care face fapte bune va fi răsplătit(ă) cu dreptate prin mulţumirea şi Îndurarea lui Dumnezeu asupra sa şi cu Paradisul, aşa cum se precizează în versetul următor: „Oricine face fapte bune, bărbat sau femeie – credincios fiind – aceia vor intra în Rai şi nu vor fi nedreptăţiţi nici cât un punct“ (Capitolul An-Nisa': 124).
Un alt scop pe care ne propunem să îl atingem în această carte constă în dezvăluirea deficienţelor prezente în caracterul femeii obişnuite din societăţile laice şi în împărtăşirea cunoaşterii islamice acelor oameni care caută adevărul, dorind să descopere şi să adopte acel stil de viaţă şi moralitate, răsplătite prin onoare, respect şi excelenţă atât pe pământ, cât şi în Viaţa de Apoi.